Emlak beyannamesi 2018'de nasıl verilecek?

Emlak beyannamesi 2018'de nasıl verilecek?
10 Eylül 2018 - 18:45
Güncelleme: 30 Eylül 2018 - 18:38

Emlak beyanı 2018 yılında önemini koruyor. Merak edenler için emlak beyannamesi verme işlemi, hangi belgelerin gerektiğine ilişkin ayrıntılar hepsikonut.com farkı ile haberimizden okuyabilirsiniz.

Hemen hemen gayrimenkul sahiplerinin tamamı, yeni bir ev alan herkes emlak beyannamesi vermekle yükümlü. Beyanname vermeyecek olanlar ise oldukça basit işlemlerle tespit edilebilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) İnternet Vergi Dairesi aracılığı ile emlak beyannamesi verilebilir. İlgili belediyeler tarafından tahsil edilen emlak beyannamesi 2018'de aynı şart ve koşullarda verilebilmektedir.

Merak edenler için hepsikonut.com olarak emlak beyannamesi verilmesinde gerekli belge, şart, koşullara ilişkin editör ekibimiz güncel bilgileri okuyucularımız ile paylaştı. 

Özellikle kullanımı son yıllarda artan e-devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden hemen hemen pek çok işlem yapılabildiği gibi emlak vergsi borç durumunuzu sorgulama imkanı da veriyor. Dilediğiniz zaman e-delet üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti internet üzerinden dakikalar içinde emlak beyannamesi verme, borç bilgilerini sorgulama işlemlerini kimselere ihtiyaç duymaksızın gerçekleştirebilirsiniz.

2018 yılı ile birlikte emlak beyannamesi verecekler için önemli konuların başında arsa ve bina rayiç değerleri yer almakta. 2018'e girmeden gündemde sıkça konuşulan fahiş fiyatlı emlak vergilerinin önüne yasal düzenlemeyle geçilmiş ve her dört senede bir belediyelerce belirlenen değerlerin yüzde 50'sinden fazlasına kanunen izin verilmemiştir.

Bu konu ile alakalı olarak gib.gov.tr üzerinden önemli bilgiler güncellenerek yayınlanmıştır. İsteyen herkes 2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Birim Metrekare Değerlerine İlişkin Emlak Vergisi ile alakalı güncel bilgilere ulaşabilecek.  Emlak vergisi ödemelerini; PTT ile havale ile ya da emlak vergisi mükellef numarasını kullanarak yapılabilir. Ayrıca E-Belediye sistemi ile yapılabilmekte.

"26/12/2017 tarihli ve 30282 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 72 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; takdir komisyonlarınca, 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi birim metrekare değerlerinin 2017 yılında uygulanan birim değerlerin %50’sinden fazlasını aşması durumunda 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin %50 fazlasının esas alınacağı ve takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında da bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanacağına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Ayrıca, bu şekilde belirlenen değerler emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve benzeri mali yükümlülükler için de dikkate alınacaktır

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için buraya tıklayınız. Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için buraya tıklayınız." Peki EMLAK VERGİSİ vermeyecek olan muaf olan kişiler kimler?

Bakanlar Kurulu kararı ile 2006 yılında alınan son karar kapsamında emlak beyannamesi vermeyecek, vergi ödemeyecek olan kişiler belirtilmiştir. Buna göre aşağıda sayılan ve tanımlara uyan vatandaşlarımız her zaman olduğu üzere emlak beyannamesi vermeyecek, vergi ödemeyeceklerdir.

- En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olanlar,
- Hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler,
- SGK’dan (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler, (ve bunların dul ve yetimleri)
- Engelliler,
- Gaziler,
- Şehitlerin dul ve yetimleri, indirimli (sıfır oranlı) bina vergisi uygulamasından yararlanabiliyorlar.

2018 yılında geçerli  Emak vergisi beyannamesi verecek olanlar için önemli evraklar ise kısaca şöyle özetleyebiliriz.

Başvuru için gerekli belgeler ise şunlar:

- Tapu fotokopisi,
- Binalar için yapı kullanma izin fotokopisi,
- Binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak ve numarası)
- Beyan sahibinin ikamet ve arsa işyeri adresi,
- Vergi numarası ve T.C. kimlik numarası

2018 Emlak Vergisi Muafiyet Dilekçesi Örneği nereden bulunur?

Merak etmeyin hemen örnek bir dilekçeyi indirebilmeniz için altta bir bağlantı ve dilekçe örneğimizden faydalanabilirsiniz. Emlak Beyanname Örneği, Emlak Beyannamesi, Emlak Beyannamesi İçin Gereken Belgeler, Emlak vergi

Hemen altta dilekçe örneğini görebilir veya buradan indirebilirsiniz.

TEK MESKENİ OLAN ( İNTİFA HAKKINA SAHİP OLANLAR DAHİL ) EMEKLİLERE, DUL VE YETİMLERE AİT FORM

TARİH …./…./….

T.C.

...  BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

           Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.

Gelirim münhasıran aşağıda belirtilen sosyal güvenlik kurumundan aldığım aylıklar ibarettir. Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskenimin dışında başka meskenim bulunmamaktadır. Bu meskenim muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.

 

Yukarıda  bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.

 

ADRES                                                                                        MÜKELLEF

                                                                                                      Adı ve Soyadı

                                                                                                          ( İMZA)

 

GAYRİMENKULÜN :

 

Bina Vergisi Sicil No: ………………………….

Belediyenin Adı        : ………………………….

Mahallesi                  : ………………………….

Cadde ve Sokağı      : …………………………..

Kapı ve Daire No     : ………………………….

                Pafta No                                Ada No                           Parsel No

                …………….                         ……………….                 ………………

 

SOSYAL SİGORTALAR   T.C EMEKLİ   BAĞ-KUR   DİĞER SANDIKLAR  

         KURUMU                    SANDIĞI     

 

 

       Emekli sicil        Emekli Sandığı sicil    Bağ-Kur        Sandık Sicil No

         numarası                 numarası                  No

  • 0 Yorum