Kimler kira geliri beyanı verir?

Kimler kira geliri beyanı verir?
14 Şubat 2017 - 17:22
Güncelleme: 30 Eylül 2018 - 18:41

2017 ve 2018 için kira geliri beyanında dikkat edilecek önemli hususlar, sorular cevaplar, kira geliri ne zaman beyan edilecek? Kimler kira geliri beyanı verecek, nasıl verilecek.

2017 yılında kira geliri elde edenler bu yıl 1-25 Mart 2018’de kira geliri beyanı verecekler. 

Emlak Pencerem / Emlak haberleri merkezi - 14 Şubat 2017 - İstanbul
 
Sahip oldukları konut ve işyerlerinden istisna haddinin üzerinde kira geliri olanlar bu tarihlerde beyanname vermek zorundadır. Kira gelirini beyan etmeyen, eksik beyan edenler her yıl yeniden belirlenen istisnadan faydalanamazlar. 2017 yılı  meskenler için istisna oranı 3.800 lira, 2017 yılı için 3.900 lira, işyerleri için 30.000 liradır. İstisna oranı sadece bir mesken için uygulanacaktır.
 
Konut ve İşyerlerinden istisna oranının üzerinde kira geliri elde edenler gelir vergisi beyanı vermelidirler. Verilmeyen beyan ya da eksik beyanı Maliye'nin tespit etmesi durumunda mükellef istisna değerinden yararlanamaz. Kendisine vergi ziya-ı ve usulsüzlük cezası kesilmektedir.
 
Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi ile oluşan gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak açıklanır ve beyanname ile vergiye tabi tutulmaktadır. Gayrimenkul sermaye iradı için beyanname verecek olan mükellefler, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri,mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış mal ve hakkın kiraya verilmesi ile kiracılarıdır.
 
Gelir Vergisi Kanununun 70’inci maddesine göre; arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı, gayrimenkullerin ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri, gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, telif hakları, gemi ve motorlu araçlardan elde edilen gelirler için kira geliri beyanı her yıl bir öncesi sene elde edilen gelir için 1-25 Mart tarihlerinde beyan edilmektedir. Bunlara ait ödenecek vergiler ise 31 Mart ve 31 Temmuz tarihlerinde iki eşit taksitte ödenmektedir.

- Hazır Beyan Sistemi nedir, nasıl beyan verilir?

Hazır Beyan Sistemi Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sistesi üzerinde çalışan, internet üzerinden beyanname vermeyi sağlayan bir sistemdir. Hazır Beyan Sistemi www.gib.gov.tr adresi üzerinden kişinin özel bilgileri girilerek sisteme giriş sağlanır.

Hazır beyan, kira geliri beyanı ile alakalı sorularınız için www.haticekolcak.com 

  • 0 Yorum